Niet gecategoriseerd

[:nl]Het seizoen is begonnen – deel 3: vissen met de method feeder[:fr]La saison a commencé – partie 3: la pêche au method feeder [:]

[:nl]Het vissen met de method wordt steeds populairder en dat is prima te verklaren. De visserij is makkelijk op te pakken, je hebt er niet bijzonder veel voor nodig. Daarnaast staat deze manier garant voor spektakel en is het verrassend simpel om zelf te doen! En daar weet Koen Vandermolen  alles van.

Voor het methodfeederen heb je beslist niet veel materialen nodig!

In feite heb je om te vissen met de method niet meer nodig dan een licht feederhengeltje, wat grondvoer, onderlijntjes, molen en een hengelsteun. Dat valt dus allemaal wel mee. Natuurlijk zijn er wel wat dingen om in de gaten te houden. Zo is een grondvoer met veel grove bestanddelen bijvoorbeeld af te raden. Koen gebruikt vandaag Bait-Tech Envy Method Mix Green. Een voer op vismeelbasis, mooi egaal van structuur. Dat is van belang omdat je dit voer op het lood gaat bevestigen. Om dat zonder problemen te laten verlopen is een voer met enige kleefkracht nodig.

Een egaal voer met wat kleefkracht, zoals deze van Bait-Tech, is wel zo fijn.

Qua onderlijn hoef je ook al niet ingewikkeld te doen. Een simpel onderlijntje met een hair of baitbandje volstaat. Arca heeft dit jaar doorontwikkelde onderlijntjes voor het (method)feederen op de markt gebracht. Waar de wikkelingen van de knoop van het oude model ongeveer ter hoogte van de haakpunt stopten, lopen die nu door tot in de haakbocht. Daarmee is de aaspresentatie stabieler. Het aas heeft iets minder beweegruimte waardoor de haak met aas soepeler in een vissenbek zal verdwijnen, en dat is natuurlijk wat we willen!

Links het oude model waarbij het haakaas iets meer speelruimte heeft, rechts de nieuwe verbeterde versie.

Voor het vissen bevochtigd Koen het voer zodat het redelijk goed kleeft, maar niet te. Hij kan er zeg maar net een bal van knijpen in zijn hand, maar bij enige weerstand valt die bal direct uit elkaar. Na het bevochtigen drukt Koen het voer even door een zeef zodat alle klontjes ook tot fijn poeder zijn verworden. Onder de haak in de baitband bevestigd hij vervolgens een pellet. De visafstand had hij al bepaald. In het midden van deze vijver bevindt zich een zuurstofpomp. Voor stokvissers ligt deze buiten bereik, maar reken maar dat vissen zich graag rondom deze pomp ophouden. De lijn is op de juiste afstand achter de lijnclip van de molen geplaatst, zodat Koen keer op keer exact op dezelfde stek vist. De Eurofish Feeder is voorzien van twee lijnclips zodat je moeiteloos verschillende afstanden achter de clip kunt plaatsen om eventueel later in de sessie een andere stek af te tasten.

Dankzij zijn twee lijnclips kun je met de nieuwe Eurofish Feeder molen moeiteloos op meerdere afstanden vissen.

“Dan is het simpelweg je methodloodje van een laag voer voorzien en inwerpen!” Zegt Koen terwijl hij met grote precisie zijn method snaarstrak tegen de voerpomp gooit. “Ik zal om de vijf minuten inhalen en wat nieuw voer brengen.” Tijdens die eerste worp zien we de top af en toe zenuwachtig heen en weer wippen, maar tot een echte aanbeet komt het niet. Deze visserij kan wat dat betreft zenuwslopend zijn. Je moet echt geduldig afwachten tot de top razendsnel kromtrekt. Als Koen zijn Eurofish methodfeeder op de steun legt valt de lijn plots helemaal slap. Koen weet genoeg en trekt de hengel krom. Een mooie kruiskarper vormt het eerste slachtoffer aan de method vandaag.

Al snel komt de eerste aanbeet!

“Qua aaspresentatie kun je wat spelen. Je kunt ervoor kiezen om het haakaas in het hoopje voer te verstoppen, maar dat hoeft niet. Reden om het wel te doen is om in de war werpen te voorkomen. Als de vis fanatiek op je stek aast hebben ze het haakaas heus in no-time gevonden.” Vandaag vist Koen zoals gezegd met pellets, maar er zijn ook allerlei soorten (mini)boilies die het fantastisch kunnen doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van wafters? Drijvende boilies die op het gewicht van de haak toch zinken. Als een karper perongeluk inademt in de buurt van zo’n wafter vliegt hij zo zijn bek in! Bekijk het ruime assortiment van Bait Tech maar eens![:fr]La pêche au method feeder devient de plus en plus populaire et il y a une belle explication pour ceci. Ce type de pêche est facile à apprendre, il ne vous faut pas beaucoup de matériel. En plus cette pêche est synonyme de spectacle et elle est assez facile à faire vous-même ! Et c’est Koen Vandermolen qui en sait tout.

Pour la pêche au method feeder vous n’avez pas besoin de beaucoup de matériel !

En fait pour la pêche au feeder il suffit d’avoir une canne au feeder légère, un peu d’amorce, des bas de ligne, un moulinet et un support feeder. En somme, bien raisonnable encore. Bien sûr il y a des choses à bien garder à l’œil. Par exemple, une amorce avec des composantes brutes est à déconseiller. Koen emploie aujourd’hui l’amorce Bait-Tech Envy Method Mix Green. Une amorce basée sur de la farine de poisson, bien égale en tant que structure. Ceci est important parce que vous voulez fixer l’amorce sur le plomb. Afin de réaliser ceci sans problèmes, il faudra avoir une amorce avec une bonne puissance d’adhérence.

Une amorce bien égale bien adhérente, comme celle de la gamme Bait-Tech, est un vrai plaisir.

Le bas de ligne ne doit pas être très compliqué. Un bas de ligne avec un cheveu ou une bande élastique suffit. Arca a lancé sur le marché cette année des bas de ligne pour la pêche au (method) feeder. Là où normalement les enroulements du nœud de l’ancien modèle s’arrêtent à la hauteur de la pointe de l’hameçon, ils continuent maintenant jusque dans la courbe de l’hameçon. Ceci rend la présentation de l’appât plus stable. L’appât a moins d’espace de mouvement des sorte que l’hameçon avec appât disparaître plus souple dans le bec du poisson, et c’est justement cela que nous voulons obtenir.

A gauche l’ancien modèle où l’appât d’hameçon a plus de liberté de mouvement, à droite la version améliorée.

Afin  de pêcher Koen humidifie l’amorce de sorte qu’elle colle bien, mais pas trop. Il peut pincer une balle dans sa main avec l’amorce, mais avec un peu de force la balle s’effondre directement. Après avoir humidifié son amorce, Koen passe celle-ci par une passette afin que tous les caillots sont une poudre fin. En dessous de l’hameçon il fixe un pellet dans la bande élastique. Il avait déjà déterminé sa distance de pêche. Au centre de l’étang se trouve une pompe à oxygène. Pour les pêcheurs à la canne au coup celle-ci se trouve hors de distance, mais soyez certain que les poissons aiment circuler autour de cette pompe. Le nylon est fixé à l’endroit juste derrière le line-clip du moulinet de sorte que Koen pêche toujours au même endroit. Le moulinet Eurofish Feeder est doté de deux line-clips de sorte que vous pouvez fixer diverses distances sans peine derrière le line-clip afin de pêcher à un autre endroit plus tard dans la même session de pêche.

Grâce aux deux line-clips vous pouvez pêcher avec le nouveau moulinet Eurofish Feeder sans peine à plusieurs distances.

« Ensuite il suffit de fixer l’amorce sur le plomb method feeder et de lancer ! » raconte Koen alors qu’il lance avec une grande précision son montage method feeder autour de la pompe à oxygène. « Je vais récupérer ma ligne chaque cinq minutes et mettre un peu de nouvelle amorce. » Lors du premier lancer nous voyons bouger nerveusement la pointe de gauche à droite, mais il ne s’agit pas encore d’une vraie touche. Il faut patienter jusqu’à ce que la pointe se courbe vraiment. Quand Koen repose sa canne Eurofish Method sur un support, le fin n’est plus raide. Koen sait assez et prend la canne en main. Une belle carpe est la première victime de la pêche au feeder d’aujourd’hui.

Assez vite les premières touches !

« En tant que présentation d’appât, vous avez un large choix. Vous pouvez opter pour mettre l’appât dans la boule d’amorce, mais ce n’est pas vraiment nécessaire. Raison pour faire ceci quand même est pour éviter des emmêlements. Quand le poisson est très fanatique sur votre endroit de pêche, il aura trouvé votre appât tout de suite. » Koen pêche aujourd’hui avec des pellets, mais il y a aussi toute sorte de (mini) bouillettes qui sont fantastiques. Que pensez-vous par exemple de wafters ? Des bouillettes coulantes qui coulent quand même grâce au poids de l’hameçon. Quand une carpe inhale par hasard dans les alentours d’un tel wafter, celui-ci disparaît dans le bec du poisson. Consultez la gamme large de Bait-Tech ![:]

NL
Powered by TranslatePress